2014.-2020.gada periodā Latvijai būs pieejami 4,42 miljardi eiro ESF, ERAF un Kohēzijas fonda līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, 1,07 miljardi eiro ELFLA un 0,1 miljardi eiro EJZF fonda līdzekļu.

Vērtējot reģionālā griezumā, ceturtā daļa jeb 25% no darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība finansējuma ir nacionālas iniciatīvas, 27% – transporta iniciatīvas, 24% – uzņēmējdarbības iniciatīvas, 24% – pašvaldību iniciatīvas.

Eiropas Savienības finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas programmām, ko piedāvā ES fondi, ir nozīmīgs atbalsts daudzu biznesa projektu īstenošanā. Taču, lai saņemtu šo finansējumu, nepieciešams rūpīgi un nosacījumiem atbilstoši izstrādāta projekta dokumentācija. SIA KRIPTEX nodrošina pilnu dokumentācijas paketi, kas ietver:

  • ēkas tehnisko apsekojumu,
  • arhitektūras projekta ( fasādes vienkāršotā renovācija, būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts  ) izstrādi un saskaņošanu,
  • nepieciešamo inženiersadaļu izstrādi ( apkure, ventilācija, elektroapgāde, ūdensvads un kanalizācija,  vājstrāvas tīkli u.c. ),
  • energoaudits,
  • ēkas pagaidu energosertifikāts,
  • būvniecības kontroltāmes izstrāde,
  • projekta iesnieguma aizpildīšana.

Uzņēmuma SIA KRIPTEX sadarbības partneriem projektu pieteikumu izstrādes konsultantiem ir vairāk nekā piecu gadu sekmīga pieredze darbā ar Eiropas Savienības pirmsstrukturālo fondu, struktūrfondu un biznesa attīstības projektu izstrādi. Mēs palīdzēsim sagatavot kvalitatīvu aprakstošo un finanšu sadaļu izstrādi atbilstoši klienta vēlmēm un projekta pieteikumu izvērtējošo institūciju prasībām. Mūsu pieredze liecina, ka  īpaši augstā kvalitātē jāsagatavo biznesa plāna tirgus analīzes sadaļa. SIA KRIPTEX profesionāļu palīdzība būs neatsverama. Tā kā uzņēmums nodrošina pilnu dokumentācijas sagatavošanu, tad samazinās nepieciešamais laiks kvalitatīvai projekta izstrādei un klients saņem kvalitatīvu rezultātu.

Projekta pieteikumu izstrādes izmaksas tiek aprēķinātas atkarībā no projekta pieteikuma un sarežģītības pakāpes, kā arī paredzamā darba apjoma. Projektos, kas saistīti ar augstas pievienotās vērtības inovācijām vai salīdzinoši sarežģītu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, samaksa par pakalpojumu tiek skatīta individuāli.

© 2020 Arhitektu birojs KRIPTEX